Likovne radionice za djecu i mlade do 25 godina

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Tema radionica u 3 mjesecu  bila je crtanje i slikanje – domaćih životinja prema linijskom predlošku, te ispunjavanje unutar nacrtanih linija akvarelom, bojama koje pripadaju određenoj životinji.

Zatim, uslijedilo je i radionica inspirirana spartanskim motivima, prirodom, motivima egzotičnih životinja vježbajući tako koloritam boja i tehniku crtanja. U susret samoj završnici radionica uslijedili su motivi voća i vježbanja perspektive putem koje se kod svih polaznika uvidjela vještina svladavanja težih likovnih zadataka koji će polaznicima biti od pomoći i u budućoj izradi umjetničkih dijela.