Likovne radionice za starije od 54 godina

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Na likovnim radionicama tijekom 3. mjeseca obrađivala se crtačka tehnika ugljena. Na pak papiru obrađivala se tematika portreta i prema predlošku, te se usavršavao odnos veličine i građe ljudskog lica.

Zadnja radionica koncentrirala se na tematiku po želji polaznica.