Prijavnica za djecu i mlade do 25 godina

    Molimo Vas za popunjavanje ove prijavnice za sudjelovanje u online radionicama projekta „Kreativno online“ UP.02.1.1.14.0041. Obavezno je popuniti sva polja u prijavnici. Molimo da za osobe mlađe od 18 godina prijavnicu popune roditelji ili skrbnici!

    Osobe starije od 18 godina i one mlađe od 18 godina koje imaju osobnu iskaznicu, molimo Vas da nam dostavite preslike prve i druge strane. Osobe koje nemaju osobnu iskaznicu molimo da nam dostave presliku rodnog lista.

    Ukoliko ne možete poslati preslike putem ove prijave pošaljite ih na email: kudzagorec@radoboj.hr
    Pod punom odgovornošću dajem privolu Kulturnom umjetničkom društvu „Zagorec“ Radoboj kao voditelju obrade, da prikuplja, obrađuje i pohranjuje moje osobne podatke u svrhu kontaktiranja, sudjelovanja u raznim radionicama i svim ostalim aktivnostima predviđenim projektom. Dana privola primjenjuje se od trenutka davanja. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu privolu, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temelji na privoli prije nego što je povučena. Osobni podatci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade.