Prijavnica za osobe starije od 54 godine

    Molimo Vas za popunjavanje ove prijavnice za sudjelovanje u online radionicama projekta „Kreativno online“ UP.02.1.1.14.0041. Obavezno je popuniti sva polja u prijavnici.    Ukoliko ne možete poslati preslike putem ove prijave pošaljite ih na email: kudzagorec@radoboj.hr

    Pod punom odgovornošću dajem privolu Kulturnom umjetničkom društvu „Zagorec“ Radoboj kao voditelju obrade, da prikuplja, obrađuje i pohranjuje moje osobne podatke u svrhu kontaktiranja, sudjelovanja u raznim radionicama i svim ostalim aktivnostima predviđenim projektom. Dana privola primjenjuje se od trenutka davanja. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu privolu, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temelji na privoli prije nego što je povučena. Osobni podatci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade.