Radionice ilustracije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Na prvoj radionici u mjesecu ožujku, tema radionice bila je „imaginarna životinja“. Polaznici su imali zadatak kreirati biće i dati im karakter. Po želji su izabrali materijal za izradu, međutim ipak su trebali obratiti pažnju na kombinaciju materijala. Druga radionica u mjesecu ožujku bila je povezana s prethodnom, a tema je bila izrada „imaginarnog utočišta“. Cilj je bio stvoriti prostor za već osmišljenu imaginarnu životinju. Treća radionica nadovezuje se na prve dvije, a zadatak je bio spojiti imaginarnu životinju u njenu nastambu, pri čemu je trebalo obratiti pažnju na balans između figure i prostora u kojem je smještena ta figura.

Za razliku od prve tri, četvrta radionica obrađivala je temu vizualnog identiteta, odnosno vizitke. Posljednja, peta radionica koja je održana, odrađivala je temu svakodnevice. Polaznici su imali slobodu biranja podteme te se raspravljalo o prezentaciji i brizi o radu, a na kraju su se ukratko osvrnuli na najzanimljivije zadatke na radionicama ilustracije.