Radionice kiparstva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Radionice kiparstva pod voditeljstvom umjetnika Tomislava Hršaka neizostavni su dio projekta „Kreativno online“.

U radionicama radilo se s više različitih materijala i tehnika kiparstva.

Radionice su podijeljene u dvije grupe: mlađi od 25 godina i stariji od 54 godine, a u svakoj grupi je po jedan polaznik/polaznica.

Polaznici/polaznice su koristeći glinu izrađivali/izrađivale autoportret, a tema rada je bila: „Upoznaj sebe“. Zatim se radilo s materijalom žice, a tema je bila: „Pokret“. Nakon toga, iz linijske mase krenulo se u plošnu istanjenu masu.

Radovi polaznika/polaznica biti će izloženi u e-katalogu radionice kiparstva.